Ideeën die we graag met u willen delen

Het doel van "Laatste gedachten" is om bepaalde gedachten over verschillende relevante onderwerpen van het vennootschaps- en financieel recht voor iedereen toegankelijk te maken, met de bedoeling ze onmiddellijk bruikbaar te maken in het domein van het vennootschaps- en financieel recht.

De in deze rubriek opgenomen publicaties omvatten dus onderwerpen die voortvloeien uit nieuwe wetten, wetsontwerpen, verordeningen, enz.; onderwerpen die zijn toegespitst op specifieke thema's (zoals governance, start-ups, familiebedrijven, fondsen, enz. ), alsook meer prospectieve juridische beschouwingen.

Het nieuwe "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", waarover onze gedachten over specifieke kwesties regelmatig zullen worden gepubliceerd, is vanaf 2019 uiteraard een belangrijk thema.

Nogmaals, wij hopen dat u het met ons eens zult zijn over de boodschap: "Law is a marvellous experience"!