Nieuws

Hier volgt een overzicht van onze recente activiteiten.

2024

26 april 2024

Tot 5 mei 2024 loopt in LIME opnieuw een tentoonstelling georganiseerd door [Senne]
in het kader van het OFF-circuit van Art Brussels | 25 - 28 April 2024 | Brussels Expo: Digital Portraiture: Empathy In Virtual Worlds (curator: WORK | bobbicknell-knight). De tentoonstelling toont kunstenaars die empathie in virtuele werelden onderzoeken, waarbij ze verschillende technieken gebruiken om momenten van emotie in digitale ruimtes op te zoeken.

19 maart 2024

LIME staat Ush bij voor de implementatie en ontwikkeling van een partnerschap
tussen Ush en Vay met het oog op de uitrol van op afstand bediende voertuigen in België.

19 maart 2024

LIME assiste Ush dans le cadre de la mise en œuvre et du développement d’un partenariat entre Ush et Vay en vue du déploiement, en Belgique, de véhicules commandés à distance (“ teledriving “).

18 maart 2024

Hervé Jacquemin participe à la 4ème édition du Forum numérique du Congo du 20 au 22 mars 2024 à Pointe-Noire, en partageant son expérience sur la régulation de l’IA au niveau de l’Union Européenne.

01 februari 2024

Thérèse Loffet presenteert verschillende financiële aspecten van de coöperatieve vennootschapsstructuur op de conferentie "Les coopératives d'habitants : un outil juridique innovant pour l'accès à un logement abordable", in Brussel mede georganiseerd door UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, SAWB, Febecoop, Habitat et Participation en Larcier Intersentia.

Meer zien

19 januari 2024

Maïka Bernaerts ontvangt de Jean-Jacques Boels Prijs 2023 voor haar bijdrage " Dissolution et liquidation des sociétés dotées de la personnalité morale - Principes généraux" in het boek " Dissolution et liquidation des sociétés, droit des sociétés et aspects de droit civil, de droit comptable et de droit fiscal” (Anthemis). Deze prestigieuze prijs beloont een advocaat jonger dan 35 jaar, afgestudeerd aan de ULB, voor de opstelling van een opmerkelijk artikel in het privaatrecht.


Plechtige vergadering

2023

25 april 2023

LIME organiseert opnieuw een tentoonstelling georganiseerd door [Senne]. De tentoonstelling "Another Perspective", samengesteld door Dominique Moulon, toont dit jaar verschillende werken en projecties van kunstenaars die geïnspireerd zijn door de digitale wereld.

10 februari 2023

LIME staat de Frans-Belgische groep GALIMMO Real Estate bij in een nieuwe gestructureerde banklening om onder meer een deel van haar investeringen in het kader van het MVO-programma te financieren.

2022

25 november 2022

LIME deed mee aan de Jobdays georganiseerd op 21 november 2022 door de Rechtsfaculteiten van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Université de Liège (ULg) en op 23 november 2022 door de Rechtfaculteit van de Université Catholique de Louvain (UCL).

22 november 2022

Thérèse Loffet sprak op het congres van de Brusselse Jonge Balie van 22 November 2022 over de aansprakelijkheid van bestuurders en beheerders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen om de constituerende elementen, de contouren en de preventie van de aansprakelijkheid van bestuurders en beheerders van bedrijven te bespreken.