Bij Lime hebben we als ambitie onze cliënten juridische diensten op maat aan te bieden, gebaseerd op duidelijke en nauwkeurige adviezen en een concrete aanpak, of het nu gaat om de structurering van hun bedrijf in het kader van hun activiteiten of om reorganisaties: met andere woorden, wij willen onze cliënten juridische uitmuntendheid bieden en tegelijkertijd een ervaring met toegevoegde waarde bieden.

Law is a marvellous experience.

Onze vaardigheden

  1. Vennootschapsrecht
  2. Start-ups
  3. Corporate IT
  4. Vastgoedentiteiten / GVV’s
  5. Fonds
  6. Governance en MVO
  7. Overheidsbedrijven

Recente beschouwingen

Laatste nieuws

19 maart 2024

LIME staat Ush bij voor de implementatie en ontwikkeling van een partnerschap
tussen Ush en Vay met het oog op de uitrol van op afstand bediende voertuigen in België.

19 maart 2024

LIME assiste Ush dans le cadre de la mise en œuvre et du développement d’un partenariat entre Ush et Vay en vue du déploiement, en Belgique, de véhicules commandés à distance (“ teledriving “).

18 maart 2024

Hervé Jacquemin participe à la 4ème édition du Forum numérique du Congo du 20 au 22 mars 2024 à Pointe-Noire, en partageant son expérience sur la régulation de l’IA au niveau de l’Union Européenne.