Start-ups

Opkomende en snelgroeiende bedrijven zijn al decennia lang een vitaal onderdeel van de economie wereldwijd, en het Belgische ecosysteem vormt daarop geen uitzondering: elke dag worden nieuwe bedrijven gelanceerd of groeien ze.

Zoals elk bedrijf, en misschien nog wel meer, vormen opkomende en snelgroeiende bedrijven een grote uitdaging en worden zij geconfronteerd met tal van uitdagingen, zowel op financieel, ondernemers- als juridisch gebied.

LIME is gepassioneerd door deze sector en heeft de ervaring om haar cliënten doeltreffende juridische ondersteuning te bieden.

 1. Start-up-visie

Start-up-visie

Beschrijving

Bij LIME begrijpen wij niet alleen de bijzondere behoeften en verplichtingen van de betrokken oprichters en bedrijven, maar ook de noodzaak om hun juridische positie veilig te stellen, op het vlak van bedrijfsoprichting, kapitaalstructuren, relaties met investeerders, intellectuele eigendom en vele andere kwesties die van cruciaal belang zijn voor hun succes en die vanaf het begin moeten worden aangepakt.

Wij bieden op maat gesneden juridisch advies en diensten van hoog niveau en zorgen voor beproefde juridische redactietechnieken om de behoeften en wensen van opkomende en snelgroeiende bedrijven te onderhandelen en te implementeren in juridische documentatie. Wij passen ons ook aan aan de manier waarop opkomende bedrijven werken en streven naar een flexibele aanpak van de juridische dienstverlening aan deze specifieke soorten bedrijven, terwijl wij hen helpen hun strategische visies te bespreken en een evenwicht te vinden tussen de belangen van oprichters en investeerders.

Het spreekt vanzelf dat wij ons ook bewust zijn van de complexe financiële situatie waarin start-ups en snelgroeiende bedrijven zich in bepaalde fasen van hun ontwikkeling kunnen bevinden, en wij houden daarmee rekening bij het bepalen van de financiële voorwaarden van onze tussenkomst.

Referenties

Ons team staat start-ups en snelgroeiende bedrijven bij in al hun juridische stappen, in alle fasen van hun bestaan, vanaf hun oprichting tot de uitstap van investeerders/oprichters of de beursgang.

Ons team adviseert zowel start-ups als investeerders over :

 • governancekwesties
 • de keuze en uitvoering van de beste structuur voor hun activiteiten, ook met externe investeerders (splitsingen, omvormingen, enz.)
 • de instap van externe investeerders, ongeacht of het gaat om FFF, startkapitaal of institutionele en professionele investeerders in private equity
 • opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst tussen oprichters en investeerders (ratchet, good-leaver /bad-leaver, vorderingen, enz.)
 • winstdelingsplannen
 • structurering vanuit een vennootschapsrechtelijk perspectief
 • Fusies en overnames, met inbegrip van het opstellen van earn-out-clausules en/of het structureren van op aandelen gebaseerde overnames
 • onderhandeling over leverings- en handelscontracten, enz.
 • reglementaire aspecten

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, « La société coopérative, outil de ‘disruption’ », in Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, Wetenschappelijke leiding Julie-Anne Delcorde, Jeune Barreau, Larcier, 2018, blz. 115 e.v.
 • Julie-Anne Delcorde, Wetenschappelijke leiding of de colloquium “La révolution digitale et les start-ups” georganiseerd door de Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles in april 2016, en auteur en spreker van de bijdrage “Outils de droit des sociétés et simplification administrative”, gepubliceerd in de handelingen van het colloquium, Brussel, Larcier, 2016, blz. 145 e.v.
 • Thierry Tilquin, Valérie Simonart, “Le ratchet, in Mélanges John Kirkpatrick, Bruxelles, Bruylant, 2004, blz. 875 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Le droit des sociétés et les technologies nouvelles », Droit des sociétés : questions pratiques, Jeune Barreau, Larcier, 2003, blz. 225 e.v.