Corporate IT

Het is de overtuiging van LIME dat een vooruitstrevende aanpak van de informatica aspecten in alle sectoren nauw verbonden is met haar kernactiviteiten op het gebied van ondernemingen en financiën.

  1. Op het kruispunt tussen zakelijk en digitaal

Op het kruispunt tussen zakelijk en digitaal

Beschrijving

Bij elke structurering van een activiteit moet rekening gehouden worden met de IT-specifieke kenmerken van de betrokken ondernemingen.

Referenties

LIME heeft deze aanpak in de loop der jaren ontwikkeld, zowel voor de sectoren van de nieuwe technologie als voor de meer traditionele sectoren waar deze zorgen ook zeer aanwezig zijn en steeds dringender worden.

De ervaring van LIME op dit gebied is haar bedrijfs- en financieringspraktijk voor fusies en overnames, structurering van risicokapitaal, start-ups of scale-ups met ontwikkeling van specifieke diensten, structurering van platforms, zorgvuldige bescherming van innovatie, ontwikkeling en knowhow, governance, enz.

LIME kan zo alle aspecten van het bedrijf op een naadloze manier behandelen.

Zie publicaties en conferenties

  • Julie-Anne Delcorde, Wetenschappelijke leiding of de colloquium “La révolution digitale et les start-ups” georganiseerd door de Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles in april 2016, en auteur en spreker van de bijdrage “Outils de droit des sociétés et simplification administrative”, gepubliceerd in de handelingen van het colloquium, Brussel, Larcier, 2016, blz. 145 e.v.
  • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « Les modes digitaux de communication, de réunion et de décision des sociétés », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Brussel, Larcier, 2019, blz. 355 e.v.
  • Thierry Tilquin, « La société coopérative, outil de ‘disruption’ », in Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, Wetenschappelijke leiding Julie-Anne Delcorde, Jeune Barreau, Larcier, 2018, blz. 115 e.v.
  • Thierry Tilquin, « Le droit des sociétés et les technologies nouvelles », Droit des sociétés : questions pratiques, Jeune Barreau, Larcier, 2003, blz. 225 e.v.