Vennootschapsrecht

De voornaamste kracht van LIME ligt in haar sterke, uitgebreide en diepgaande kennis van alle aspecten van het vennootschapsrecht.

LIME biedt haar cliënten juridische diensten met toegevoegde waarde, ongeacht de grootte van het bedrijf of de fase van zijn ontwikkeling, of het nu gaat om grote vennootschapsgroepen, start-ups of scale-ups in de technologiesector, verzekeringsmaatschappijen of kredietinstellingen, overheidsbedrijven of actoren van de deeleconomie.

Wij adviseren onze cliënten over alle soorten juridische kwesties en transacties, zoals het structureren en reorganiseren van vennootschappen of vennootschapsgroepen, overnames, corporate governance, fusies en splitsingen en overdrachten van activa.

Wij worden ook vaak gevraagd om deel te nemen aan sectorale deskundigenpanels, of worden geraadpleegd door beroepsverenigingen om hen bij te staan bij de ontwikkeling van wetgeving.

Thierry Tilquin, vennoot bij LIME, is auteur en co-auteur van verschillende vooraanstaande naslagwerken over vennootschapsrecht, waaronder een verhandeling over fusies en splitsingen, een verhandeling over vennootschappen, alsook talrijke artikelen over diverse vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

De andere leden van ons team zijn ook auteurs van diverse publicaties over het vennootschapsrecht.

 1. Vennootschapsrecht
 2. Coöperatieve vennootschappen
 3. Structurering van groepen
 4. Beursgenoteerde vennootschappen
 5. Fusies en overnames en openbare overnamebiedingen
 6. Herstructureringen (fusie, splitsing, overdracht van activa, gedwongen verkoop)

Vennootschapsrecht

Beschrijving

Elke vennootschap moet beschikken over een efficiënte en pragmatische kennis van het vennootschapsrecht in al zijn aspecten, om de juridische risico's te kunnen inschatten en beperken, of om haar activiteiten te structureren en te optimaliseren.

Referenties

Ons team adviseert dagelijks een brede waaier van cliënten over uiteenlopende vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder complexe kwesties die een gespecialiseerde en diepgaande analyse vereisen.

In het algemeen behandelen wij alle kwesties die verband houden met het vennootschapsrecht om onze cliënten op een adequate – en veilige – manier te begeleiden in hun besluitvormingsproces.

Wij adviseren onze cliënten ook bij het onderhandelen over en het opstellen van een grote verscheidenheid aan ad hoc-documenten, zoals specifieke contracten binnen een groep, vennootschapsdocumenten, diverse rapporten en andere interne documenten.

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La gouvernance des sociétés simples, en nom collectif et en commandite », in La Gouvernance des sociétés au 21ème siècle, Limal, Anthemis, 2020, blz. 97
 • Thierry Tilquin, « La loi modifiant le Code des sociétés et des associations : réparations et précisions en ce qui concerne les sociétés (1re partie) », Revue de droit commercial, 2020, blz. 583 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Les clauses de démission et d’exclusion (SRL – SC) », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Bruxelles, Larcier, 2019, blz.319 e.v.
 • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « Les modes digitaux de communication, de réunion et de décision des sociétés », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Brussel, Larcier, 2019, blz. 355 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Démission et exclusion : ébauche d’une SRL à capitaux propres variables », La SRL, Jeune Barreau, Larcier, 2019, en met A.-P. André-Dumont, academische begeleiding van het colloquium (Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles)
 • Thierry Tilquin, « La société en commandite par actions : est-ce vraiment la fin ? », Mélanges Pascal Minne, Bruxelles, Bruylant, 2016, blz. 87 e.v.
 • Thérèse Loffet, Cécile Coune, « De verzekering van de aansprakelijkheid van bedrijfsleiders in de praktijk », Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2011, blz. 97 e.v.
 • Thérèse Loffet, Cécile Coune, « L’assurance de la responsabilité des dirigeants d’entreprise », Les assurances de responsabilité de l’entreprise – Questions choisies, coll. Les ateliers des FUCAM, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010
 • Thierry Tilquin, Bénédicte Fanard, « Les éléments essentiels de la société », Le Droit des sociétés aujourd’hui : principes, évolutions et perspectives, Jeune Barreau, 2008, blz. 362 e.v.
 • Thierry Tilquin, Valérie Simonart, Traité des sociétés civiles et commerciales, Kluwer Editions juridiques Belgique, t. I (939 blz), 1996, t. II (399 blz), 1997, t. III (686 blz), 2005
 • Thierry Tilquin, « Le droit des sociétés et les technologies nouvelles », Droit des sociétés : questions pratiques, Jeune Barreau, Larcier, 2003, blz. 225 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Les actions et parts sans valeur nominale en droit belge », Bulletin Joly, juli 1998, blz. 738 e.v.
 • Thierry Tilquin, « L’incorporation comme facteur de rattachement de la lex societatis », Revue pratique des sociétés, 1998, n° 6734, blz. 5
 • Thierry Tilquin, Valérie Simonart, « La société du Code civil à objet commercial », Bulletin Institut des Reviseurs d'entreprises, 1997, blz. 30 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Exclusion, retrait, reprise et dissolution dans le projet n° 1005 », Revue pratique des sociétés, 1994, speciaal nummer, blz. 61 and e.v.
 • Thierry Tilquin, « La société privée et la société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne », Revue de droit commercial, 1993, blz. 92 e.v. en blz. 708 e.v.
 • Thierry Tilquin, « De herroeping van de liquidatie », Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschapsrecht, 1993, blz. 443 and e.v.
 • Thierry Tilquin, Noot onder Brussel, 15 maart1991, « Bevoegdheidsafwending door de Raad van Bestuur en sanctionering van een intentie”, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschapsrecht, 1992, blz. 261 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Les opérations d'assainissement du capital des sociétés en difficulté et l'abus de droit des actionnaires », Revue de droit commercial, 1991, blz. 6 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Le renouveau de la société en commandite par actions », Revue de la Banque, 1991, blz. 89 e.v.
 • Thierry Tilquin, « L'exclusion d'un associé et les conflits dans la société anonyme », Revue pratique des sociétés, 1991, blz. 1 e.v.

Coöperatieve vennootschappen

Beschrijving

Coöperatieve vennootschappen spelen al bijna twee eeuwen een sleutelrol in de economie. Zij vernieuwen hun werking voortdurend en passen zich aan de economische en sociale ontwikkelingen aan, met als recentste voorbeeld het gebruik van digitale platformen om de betrekkingen tussen oprichters en leden te vergemakkelijken.

De coöperatieve vorm wordt aangenomen zowel door grote spelers in de financiële, verzekerings- en handelssector, als door kleinere spelers in vele sectoren van de economie.

Aan elk van hen moeten oplossingen op maat worden aangeboden.

Referenties

In de loop der jaren heeft ons team coöperatieve vennootschappen geadviseerd over alle aspecten van het vennootschapsrecht, en met name over de rechten en plichten van de leden van dit soort vennootschappen, en wordt het door hen met name geraadpleegd over:

 • de rechten en plichten van de vennoten en de specifieke mechanismen van het vennootschapsrecht, en de opstelling van de statuten dienovereenkomstig
 • de herstructurering en reorganisatie van coöperatieve groepen
 • kwesties in de zeer specifieke context van openbare overnamebiedingen op coöperatieve vennootschappen
 • de strategische aspecten van de beperkingen waarmee coöperatieve vennootschappen in gereglementeerde sectoren worden geconfronteerd
 • de structuur van coöperatieve vennootschappen in de overheidssector
 • het gebruik van coöperatieve investeringsstructuren
 • de oprichting van een deelplatform
 • en adviseerde een beroepsvereniging over wijzigingen in de tekst van het toekomstige Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook een parlementslid en zijn team bij de opstelling van het ontwerp van boek 6 van dit wetboek.

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, Thérèse Loffet, Maïka Bernaerts, « La société coopérative », te verschenen.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, “A new paradigm for cooperative societies under the new Belgian code of companies and associations”, IJCL, 2020, blz. 98
 • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « La société coopérative : points essentiels », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Bruxelles, Larcier, 2019, blz. 95 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Démission et exclusion : ébauche d’une SRL à capitaux propres variables », La SRL, Jeune Barreau, Larcier, 2019, en met A.-P. André-Dumont, academische begeleiding van het colloquium (Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles)
 • Thérèse Loffet, Maïka Bernaerts, « Les associés de la société coopérative », in Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, Wetenschappelijke leiding Julie-Anne Delcorde, Jeune Barreau, Larcier, 2018, blz. 77 e.v.
 • Thierry Tilquin, « La société coopérative, outil de ‘disruption’ », in Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, Wetenschappelijke leiding Julie-Anne Delcorde, Jeune Barreau, Larcier, 2018, blz. 115 e.v.
 • Thierry Tilquin, Valérie Simonart, Traité des sociétés civiles et commerciales, Kluwer Editions juridiques Belgique, t. I (939 blz), 1996, t. II (399 blz), 1997, t. III (686 blz), 2005

Structurering van groepen

Beschrijving

Vennootschapsgroepen zijn een welbekende economische realiteit, waarvan de specifieke kenmerken reeds verschillende decennia het voorwerp uitmaken van discussies over rechtsleer en rechtspraak, op nationaal en op Europees niveau.

De structurering en herstructurering van vennootschapsgroepen vergen bijzondere aandacht, zowel op het niveau van de moedervennootschap als op dat van de dochtervennootschappen.

Deze vereisen onder meer op maat gesneden oplossingen op het gebied van governance, compliance- en risicobeoordeling, delegatie van bevoegdheden en beperking van potentiële aansprakelijkheden. Een grondige en volledige kennis van alle juridische instrumenten die in het vennootschapsrecht beschikbaar zijn, en van hun respectieve voor- en nadelen, is eveneens van essentieel belang om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van groepen in het kader van complexe reorganisaties.

Referenties

LIME heeft een ruime ervaring in het adviseren van vennootschapsgroepen, zowel op nationaal als grensoverschrijdend niveau.

In de loop der jaren heeft ons team:

 • grote groepen bijgestaan bij het structureren van hun governance, zowel op groepsniveau als op het niveau van de dochtervennootschappen;
 • groepen die actief zijn in de vastgoedsector geadviseerd bij belangrijke herstructureringen, waaronder de herfinanciering van hun activiteiten;
 • groepen in gereglementeerde sectoren, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, bijgestaan bij hun reorganisatie;
 • meer in het algemeen, advies verstrekt over diverse aspecten van groepsstructurering en -governance voor een grote verscheidenheid van cliënten.

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, « Evolution du droit des groupes en droit européen : nouveaux concepts », Droit des groupes de sociétés, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, blz. 7 and e.v.
 • Thierry Tilquin, « La gouvernance d’entreprise et les groupes de sociétés », Le droit des affaires en évolution : les relations intragroupes : 15ème journée du juriste d’entreprise 18/11/2004, Bruxelles, Bruylant et Antwerpen, Kluwer, 2004, blz. 57 and e.v.

Beursgenoteerde vennootschappen

Beschrijving

Beursgenoteerde vennootschappen zijn onderworpen aan een aantal voorschriften, waaronder specifieke bepalingen in het Wetboek van vennootschappen, een reeks voorschriften van de kapitaalmarkt en diverse bijzondere governanceregels.

Beursgenoteerde vennootschappen, of het nu gaat om vennootschappen met genoteerde aandelen of om vennootschappen met andere uitgegeven beursgenoteerde effecten, moeten:

 • hun governance structureren in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften;
 • voortdurend oog hebben voor de governance-, compliance- en risicoaspecten van de marktregulering: informatiebeheer, marktmisbruik, prospectusvoorschriften, enz.

Het is dan ook van essentieel belang een beroep te doen op een ervaren team voor juridische bijstand op deze verschillende gebieden.

Referenties

Wij hebben een uitgebreide ervaring met beursgenoteerde vennootschappen. In de loop der jaren heeft ons team:

 • beursgenoteerde vennootschappen geadviseerd over governancestructuren;
 • adviezen uitgebracht over de regelgeving inzake marktmisbruik, zowel voor algemene kwesties als in de context van fusies en overnames;
 • genoteerde vennootschappen geadviseerd over aangelegenheden betreffende algemene vergaderingen van aandeelhouders;
 • bieders of de doelvennootschap bijgestaan bij openbare overnamebiedingen;
 • genoteerde vennootschappen bijgestaan bij kapitaalverhogingen en effectenemissies;
 • op het moment dat deze kwesties aan de orde werden gesteld, verschillende adviezen uitgebracht over de dematerialisatie van effecten en VVPR-strips.

Zie publicaties en conferenties

 • Julie-Anne Delcorde, « Le point sur les abus de marché », seminar Midis de la Formation , Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Oktober 2017
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La convocation et l’information préalable à l’assemblée générale », Larcier, 2011, », Les assemblées générales : La loi concernant l’exercice des droits d’actionnaires de sociétés cotées - De algemene vergaderingen : Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, Larcier, 2011, blz. 25 e.v.
 • Thierry Tilquin, Valérie Simonart, « La loi sur l’exercice de certains droits par les actionnaires des sociétés cotées », Les assemblées générales : La loi concernant l’exercice des droits d’actionnaires de sociétés cotées - De algemene vergaderingen : Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, eds. Larcier, 2011, blz. 3 e.v.
 • Thierry Tilquin, « La société privée et la société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne », Revue de droit commercial, 1993, blz. 92 e.v. en blz. 708 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Occasionele informatie die de beurskoers kan beïnvloeden », Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschapsrecht, 1992, blz. 191 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Le rôle du conseil d'administration en cas d'offre publique d'acquisition », Revue pratique des sociétés, 1988, blz. 1 e.v.

Fusies en overnames en openbare overnamebiedingen

Beschrijving

Fusies en overnames vereisen een snel en gericht inzicht in de activiteiten van de (toekomstige) moeder- en doelvennootschap, alsook behendigheid bij het vinden van oplossingen voor de vele problemen die zich tijdens het proces voordoen. Deze transacties vereisen ook onderhandelingsvaardigheden, die het resultaat zijn van zowel ervaring als van een zekere deskundigheid.

De kwaliteiten van ons team zijn in dit opzicht een garantie.

Wij werken ook al lang samen met buitenlandse advocatenkantoren bij grensoverschrijdende transacties, en onze medewerkers passen naadloos in het algemene team dat de transacties coördineert.

Referenties

Naast overnames van vennootschappen in vele sectoren, was ons team betrokken bij grootschalige overnames van groot belang voor de Belgische economie, alsook bij transacties die plaatsvonden tijdens en na de financiële crisis van 2008, waaronder:

 • de verwerving, na een kapitaalverhoging, van een participatie van 49% in de Belgische kredietinstelling Fortis Bank NV (september 2008), de aankoop van de resterende 51% van Fortis Bank NV (oktober 2008) en de onderhandelingen met de Franse kredietinstelling BNP Paribas over de inbreng in deze laatste van 75% van de aandelen van Fortis Bank NV (oktober 2008-mei 2009), met inbegrip van de onderhandelingen over alle nevenovereenkomsten (verkoop en overname, optie afgesloten met Ageas en vereffening van deze optie, staatswaarborgen, enz.)
 • de oprichting, in deze context, van Royal Park Investment NV, de afsplitsingsstructuur van de Belgische kredietinstelling Fortis Bank NV (2008-2009)
 • de verwerving, samen met de regeringen van het Vlaamse en het Waalse Gewest, van een participatie van 75% in de Belgische financiële dienstengroep Ethias, na een kapitaalverhoging van 1,5 miljard euro
 • de kapitaalverhoging van 1 miljard euro van Dexia NV, samen met de Gewesten, de Franse staat en de Franse Caisse des Dépôts et Consignations (2008)
 • de overname van Dexia Bank België NV (intussen omgedoopt tot Belfius NV) voor een bedrag van 4 miljard euro, zowel voor de vennootschapsrechtelijke aspecten van de overname als voor de reglementaire aspecten in België en in verschillende buitenlandse rechtsgebieden (2011-2012)
 • de kapitaalverhoging van Dexia NV van 5,5 miljard euro, waarop samen met de Franse staat is ingeschreven (2012)
 • de verkoop van het 25% +1-participatie in BNP Paribas Fortis NV (voorheen Fortis Bank NV) aan de vooraanstaande Franse beursgenoteerde kredietinstelling BNP Paribas (2013)
 • de verkoop van de schuldportefeuille van Royal Park Investments NV, de afsplitsingsstructuur van de Belgische kredietinstelling Fortis Bank NV, aan de institutionele belegger Lone Star Fund (2013)

In de loop der jaren heeft ons team zowel de bieder als de doelvennootschap bijgestaan in verschillende openbare overnamebiedingen, waaronder biedingen op genoteerde vastgoedcertificaten.

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, « Quelques aspects de la transmission et de la continuité des sociétés familiales », La protection de l'entreprise familiale, FEB, 1992, blz. 65 e.v. en « Enkele aspecten betreffende de overdracht en de continuiteit van de familiale ondernemingen », De familiale onderneming, FEB, 1992, blz. 69 e.v.
 • Thierry Tilquin, Pierre van Ommeslaghe, « Les fusions et acquisitions – Aspects juridiques », in Fusions et acquisitions, Roularta – Générale de Banque, 1991, blz. 86 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Le rôle du conseil d'administration en cas d'offre publique d'acquisition », Revue pratique des sociétés, 1988, blz. 1 e.v.
 • Thierry Tilquin, Raphaël Prioux, « Management buyout et leveraged buyout - Considérations de droit fiscal et de droit des sociétés », Revue de la Banque, 1989, blz. 195 e.v., en blz. 251 e.v.
 • Thierry Tilquin, Raphaël Prioux, « Management buyouts et leveraged management buyouts - Incidences de la réforme fiscale du 22 décembre 1989, spécialement en matière de fusions », Revue de la Banque, blz. 257 e.v.

Herstructureringen (fusie, splitsing, overdracht van activa, gedwongen verkoop)

Beschrijving

Fusies, splitsingen en andere vormen van herstructurering van vennootschappen en rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn een essentieel onderdeel van de evolutie van vele vennootschappen en entiteiten.

Deze operaties vereisen een rigoureuze bijstand bij het identificeren van de verschillende fasen van het proces, en een gedetailleerde analyse van de implicaties ervan, zowel voor de betrokken vennootschappen en hun activiteiten als voor concurrerende entiteiten, met name ten opzichte van vennootschappen waarvoor het proces niet direct wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen.

Referenties

Ons team is zeer gespecialiseerd in alle aspecten van herstructureringen, zowel op nationaal als grensoverschrijdend niveau. Het team kan rekenen op de aanwezigheid van Thierry Tilquin, auteur van een belangrijk verhandeling over fusies en splitsingen, dat werd gepubliceerd net na de Belgische wet van 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, en waarvan de tweede editie binnenkort zal verschijnen. Deze verhandeling is het erkende naslagwerk zowel op academisch als op praktisch vlak in het vennootschapsrecht.

In de loop der jaren heeft ons team:

 • grote vennootschapsgroepen bijgestaan bij diverse herstructureringen, met name in de vastgoedsector
 • vennootschappen in gereglementeerde sectoren bijgestaan, zoals banken en verzekeringen, in verband met fusies en splitsingen of universele overdrachten van activa
 • Belgische overheidsholdings bijgestaan bij hun fusies, met inbegrip van het opstellen van de toepasselijke wetten en koninklijke besluiten, naast de complexe aspecten van het vennootschapsrecht.
 • notarissen geadviseerd over vraagstukken in verband met de herstructurering van vennootschappen en de controle op de wettigheid ervan
 • diverse adviezen verstrekt over grensoverschrijdende fusies, waaronder driehoeksfusies waarbij particuliere of beursgenoteerde vennootschappen betrokken zijn die onder het recht van de VS vallen

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, Traité des fusions et scissions, Kluwer Editions Juridiques Belgique, 1993 (659 blz.) en in voorbereiding, Traité des fusions et scissions, 2de editie, Kluwer
 • Thierry Tilquin, Kevin Alfers, Noot onder Cass., 11 oktober 2017, « Les opérations de restructuration et le transfert de la responsabilité contraventionnelle », Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 2019, blz.14 e.v.
 • Thierry Tilquin, Noot onder HvJ EG, 7 april 2016, « L’arrêt KA Finanz AG : la fusion transfrontalière et la protection des créanciers », Revue de droit commercial, 2018, blz. 64 e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », Fusions transfrontalières de sociétés : droit luxembourgeois et droit comparé, Larcier, 2011, blz. 169 e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « Les fusions transfrontalières », Cahiers du Juriste, 2010/2, blz. 29 e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la Directive 2005/56/CE », Revue pratique des sociétés, 2009, p. 7 and f.s.
 • Thierry Tilquin, Michaël André, « Article 113 – Fusion », Het Wetboek Internationaal privaatrecht becommentarieerd / Le Code de droit international privé commenté, Bruxelles, Intersentia – Bruylant, 2006, blz. 590 e.v.
 • Thierry Tilquin, Noot onder Versailles, 3 oktober1996, « Apport partiel d'actif par une société étrangère », Bulletin Joly, februari 1997, blz. 116 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Une nouvelle forme de réorganisation de sociétés : l'article 174/65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales », Bulletin Institut des Reviseurs d'entreprises, augustus 1996, blz. 7 en 8
 • Thierry Tilquin, « Le transfert d'universalité et de branche d'activité », Journal des Tribunaux, 1996, blz. 493 e.v.
 • Thierry Tilquin, « Fusion, scission, apport de branche d'activité et d'universalité dans le projet n° 1005 », Revue pratique des sociétés, 1994, speciaal nummer, blz. 201 and e.v.
 • Thierry Tilquin, « Fusion et scission (aspects transfrontaliers) », 1994, v° van Dictionnaire Joly des Sociétés
 • Thierry Tilquin, « Les scissions de sociétés commerciales ou à forme commerciale », Les fusions et scissions internes de sociétés, Jeune Barreau, 1993, blz. 165 e.v.