Julie-Anne Delcorde

Vennote

Julie-Anne Delcorde is gespecialiseerd in vennootschaps en financieel recht, met inbegrip van nationale en grensoverschrijdende fusies en overnames, met een bijzondere focus op de start-upsector en de digitale wereld in het algemeen.

Over ons

Julie-Anne Delcorde is gespecialiseerd in vennootschaps- en financieel recht, met inbegrip van nationale en grensoverschrijdende fusies en overnames, met bijzondere aandacht voor de start-upsector en de digitale wereld in het algemeen, de coporate real estate-sector en de coöperatieve sector.

Julie-Anne heeft een bijzondere belangstelling voor start-ups en de technologische wereld en heeft verschillende start-ups bijgestaan vanaf hun oprichting en tijdens de opeenvolgende fasen van hun investering. Zij heeft in de loop der jaren ook een solide expertise verworven in vastgoedtransacties, met inbegrip van overnames van vastgoedentiteiten, en de structurering van niet-gereguleerde vastgoedinvesteringsfondsen. Zij adviseert haar cliënten ook in geschillen.

Julie-Anne is auteur van diverse bijdragen gepubliceerd in toonaangevende juridische tijdschriften, waaronder bijdragen over vennootschapsrecht voor start-ups, algemene vergaderingen en grensoverschrijdende fusies. Zij neemt regelmatig deel aan conferenties en is actief lid van het Institut de Communication van de Franstalige balie in Brussel, waar zij verantwoordelijk is voor opleidingen in communicatie en onderhandelingen en pleitopleidingen. Zij is lid of coördinatrice geweest van wetenschappelijke comités die juridische conferenties organiseerden.

In 2016 behaalde ze een diploma in het Executive Program “Finance for non-financial managers” aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB).

Zij is assistente aan de Université catholique de Louvain geweest (contractuele en extra-contractuele verplichtingen). Zij won de Prix des Anciens Présidents du Barreau francophone de Bruxelles (2002).

Julie-Anne behaalde haar diploma rechten aan de Université catholique de Louvain (2000 – Grote onderscheiding). Haar werktalen zijn Frans, Engels, Nederlands en Spaans.

Na bij een groot advocatenkantoor te hebben gewerkt, richtte ze LIME op in januari 2018, samen met Thierry Tilquin en Thérèse Loffet.

Publicaties

Zie publicaties en conferenties

 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la Directive 2005/56/CE », Revue pratique des sociétés, 2009, p. 7 and f.s.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit belge après la transposition de la Directive 2005/56/CE », Revue pratique des sociétés, 2009, blz. 7 and e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « Les fusions transfrontalières », Cahiers du Juriste, 2010/2, blz. 29 e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « Les restructurations transfrontalières en droit belge », Fusions transfrontalières de sociétés : droit luxembourgeois et droit comparé, Larcier, 2011, blz. 169 e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La convocation et l’information préalable à l’assemblée générale », Larcier, 2011, », Les assemblées générales : La loi concernant l’exercice des droits d’actionnaires de sociétés cotées - De algemene vergaderingen : Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, Larcier, 2011, blz. 25 e.v.
 • Julie-Anne Delcorde, « Le point sur les abus de marché », seminar Midis de la Formation , Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Oktober 2017
 • Julie-Anne Delcorde, Wetenschappelijke leiding of de colloquium “La révolution digitale et les start-ups” georganiseerd door de Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles in april 2016, en auteur en spreker van de bijdrage “Outils de droit des sociétés et simplification administrative”, gepubliceerd in de handelingen van het colloquium, Brussel, Larcier, 2016, blz. 145 e.v.
 • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « La société coopérative : points essentiels », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Bruxelles, Larcier, 2019, blz. 95 e.v.
 • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « Les modes digitaux de communication, de réunion et de décision des sociétés », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Brussel, Larcier, 2019, blz. 355 e.v.
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, “A new paradigm for cooperative societies under the new Belgian code of companies and associations”, IJCL, 2020, blz. 98
 • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, « La gouvernance des sociétés simples, en nom collectif et en commandite », in La Gouvernance des sociétés au 21ème siècle, Limal, Anthemis, 2020, blz. 97