Over ons

Wij vereenvoudigen de complexiteit, in het vennootschaps- en financieel recht.

 1. Wie zijn we?
 2. De zorgen van onze klanten begrijpen
 3. Waarden
 4. Middelen
 5. Netwerk
 6. Honoraria

Wie zijn we?

LIME is een Belgisch “boutique law firm” gespecialiseerd in vennootschaps- en financieel recht, met inbegrip van beleggingsfondsen en vastgoedentiteiten, en met een praktijk ontwikkeld in verband met expertise en technologische waardecreatie.

LIME werd in januari 2018 opgericht door Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde en Thérèse Loffet, die meer dan tien jaar als team in een toonaangevend advocatenkantoor hadden gewerkt, alvorens te besluiten hun eigen structuur op te zetten. In de loop der jaren hebben wij een reputatie opgebouwd voor het leveren van nauwkeurig en grondig werk, waardoor wij duurzame relaties hebben kunnen opbouwen en het vertrouwen van vooraanstaande cliënten hebben kunnen winnen. Ons team wordt erkend als hooggekwalificeerd, zowel door onze uitgebreide praktische ervaring als door onze diverse academische werken.

Wij streven ernaar juridische diensten van hoge kwaliteit te leveren, gebaseerd op professioneel kwaliteitswerk, met een sterke nadruk op de kwaliteit van onze cliëntenrelaties en een kostenbewuste aanpak.

Wij moedigen een flexibele, ondernemende en innovatieve aanpak aan. Wij hebben bijzondere aandacht voor de digitale vooruitgangen en zijn ons ten volle bewust van de operationele en organisatorische veranderingen die deze met zich meebrengen.

Tot slot is ons team toegankelijk en attent, en maakt het er een erezaak van altijd te luisteren naar haar cliënten en hun visies, doelstellingen en behoeften. Wij willen beschikbaar zijn en een duidelijk, open en eenvoudig hulp bieden.

De zorgen van onze klanten begrijpen

Wij zijn ons er ten volle van bewust en begrijpen perfect dat de vragen en zorgen van onze cliënten zich nooit beperken tot juridische kwesties.

Wij geloven dat samenwerking met de interne teams van onze cliënten van essentieel belang is, en wij passen ons aan hun werkwijze aan.

Sommige van onze teamleden worden regelmatig voor een bepaalde periode bij onze cliënten gedetacheerd, wat de doorstroming van informatie en een optimaal begrip van de problemen van onze cliënten bevordert.

Waarden

Onze waarden bij LIME zijn :

 • een kwaliteitsvolle communicatie, zowel met onze cliënten als tussen onze teamleden
 • een creatieve mentaliteit, niet alleen in juridische zaken maar ook als persoonlijke benaderingswijze
 • een adaptieve en flexibele, ondernemende en innoverende aanpak
 • een actie die steeds gericht is op het belang van onze cliënten, waarbij we onze verbintenissen ten opzichte van elk van hen nakomen en we met integriteit handelen
 • een voortdurend klemtoon op het belang van menselijk contact.

Middelen

Wij zorgen er altijd voor dat wij de beste beschikbare middelen en instrumenten gebruiken om doeltreffende oplossingen te vinden voor de activiteiten van onze cliënten.

Ons team kan met name rekenen op een rigoureus kennisbeheersysteem (“knowledge management”), een zeer gespecialiseerde vakbibliotheek en nuttige on-line raadplegingssystemen.

Netwerk

Onze kerncompetenties zijn het vennootschapsrecht, het corporate real estate en het financieel recht, met inbegrip van fusies en overnames, de structurering van beleggingsfondsen, de dienstverlening aan openbare entiteiten en de begeleiding van start-ups.

Deze competenties worden aangevuld door een netwerk dat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd en dat ons in staat stelt gecoördineerde bijstand te verlenen in alle essentiële gebieden van het ondernemingsrecht en aan alle behoeften van onze cliënten te voldoen:

 • Belgische advocaten gespecialiseerd in de sectoren die relevant zijn voor de activiteiten van onze cliënten, wat ons in staat stelt de competenties van ons team aan te vullen indien nodig, met het oog op de efficiënte uitvoering van de opdrachten die ons worden toevertrouwd;
 • buitenlandse (advocaten)kantoren, met wie ons team nauw kan samenwerken.

Honoraria

De door LIME aangerekende honoraria zijn in beginsel gebaseerd op een uurtarief, dat wordt vastgesteld op basis van de ervaring van de advocaat die de werkzaamheden uitvoert. Voor bepaalde dossiers is het mogelijk een vast honorarium per project overeen te komen, of een dagelijks, wekelijks of maandelijks honorarium voor een regelmatige opdracht; in elk geval worden deze aspecten uiteraard besproken en overeengekomen tussen de cliënt en de behandelende advocaat, vóór de aanvang van de opdracht of kort erna in dringende gevallen.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de transparantie van onze honoraria en hebben begrip voor de financiële en commerciële beperkingen van onze cliënten, alsook voor hun legitieme behoefte aan anticipatie, en wij streven steeds naar een evenwichtige oplossing.