Maïka Bernaerts

Senior Medewerkster

Maïka Bernaerts behandelt dossiers over fusies en overnames alsook reorganisaties van vennootschappen, of meer algemene vennootschapsrechtelijke kwesties.

Over ons

Maïka Bernaerts behandelt dossiers over fusies en overnames alsook reorganisaties van vennootschappen, alsook meer algemene vennootschapsrechtelijke kwesties, die zowel complex als gangbaar kunnen zijn.

Zij behaalde een master in economisch en sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (2016 – Grootste onderscheiding) en nam deel aan een uitwisselingsprogramma tijdens een semester aan de University of Liverpool.

Maïka is sinds september 2016 assistente aan de Université Libre de Bruxelles, waar ze sinds januari 2017 ook als onderzoeksassistente werkt in het Centre de Droit économique van de Université Libre de Bruxelles.

Zij is auteur van publicaties over grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens, een van haar geliefkoosde gebieden, en over de deeleconomie, naast haar dagelijkse praktijk van het vennootschapsrecht.

Maïka werkt in het team van Thierry Tilquin sinds 2016.

Publicaties

Zie publicaties en conferenties

  • Maïka Bernaerts, « Les transferts de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les Etats-Unis: une valse à mille temps? », R.D.C., 2017, blz. 161 e.v.
  • Thérèse Loffet, Maïka Bernaerts, « Les associés de la société coopérative », in Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, Wetenschappelijke leiding Julie-Anne Delcorde, Jeune Barreau, Larcier, 2018, blz. 77 e.v.
  • Maïka Bernaerts, Noot onder Président du tribunal de commerce de Liège siégeant en référé, 10 november 2017, « La délicate rédaction des clauses d'exclusion et de perte de qualité », Revue Pratique des Sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschapsrecht, 2018, blz. 573 e.v.
  • Thierry Tilquin, Thérèse Loffet, Maïka Bernaerts, « La société coopérative », te verschenen.
  • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « La société coopérative : points essentiels », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Bruxelles, Larcier, 2019, blz. 95 e.v.
  • Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, « Les modes digitaux de communication, de réunion et de décision des sociétés », in Le nouveau droit des sociétés et des associations : Analyse critique et modèles de clauses commentés, Brussel, Larcier, 2019, blz. 355 e.v.
  • Thierry Tilquin, Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts, “A new paradigm for cooperative societies under the new Belgian code of companies and associations”, IJCL, 2020, blz. 98